Project omschrijving

Casus: Stichting Fortior

Het vraagstuk

Stichting Fortior is een onderwijsorganisatie met 13 scholen in de Gemeente Venlo. Vooruitstrevend in lesmethodes, vernieuwend in het gebruik van ruimtes en gericht op interacties met de ouders. Met betrekking tot dit laatste worden diverse acties centraal van uit de Stichting en decentraal vanuit de scholen ondernomen waarbij de effectiviteit van de huidige communicatie-inzet helder gemaakt dient te worden. Om dit inzichtelijk te maken en te verbeteren,  is Smartchecked gevraagd een aanpak op te zetten.

Onze oplossing

Op basis van de vraagstukken die zich bij Fortior voordeden is er door Smartchecked een gestructureerde totaalaanpak voorgesteld. Deze aanpak kent enerzijds een gezamenlijk en anderzijds een individueel karakter. Door middel van gezamenlijke trainingen onder de verschillende schooldirecteuren is de nodige kennis overgedragen m.b.t. het structureren van de externe communicatie naar de stakeholders van iedere school toe. Daarnaast is gestart met een individueel traject waarbij de scholen individueel door een communicatie-professional van Smartchecked begeleid worden in de communicatie-uitvoer. Het gehele traject kent diverse evaluatie-momenten zodat geleerd kan worden van de opgedane ervaringen. Doel is dat de schooldirecteuren zelfstandig verder kunnen bouwen op deze ervaringen en de gedeelde kennis.

Contact

[tagline_box link=”/contact” button=”Contact” title=”Meer weten over deze case?”][/fusion_tagline_box]