Duitsland is met ruim 82 miljoen inwoners het grootste land van Europa. Als buurland van Nederland is Duitsland daarom ook erg interessant voor Nederlandse ondernemers als potentieel afzet gebied. Echter zit de Duitse markt anders in  elkaar dan de Nederlandse markt. Over het algemeen benaderen ondernemers de Duitse markt op dezelfde manier als de Nederlandse markt. Echter verschillen Nederlanders en Duitsers veel van elkaar. Daarom is het niet zomaar mogelijk om een strategie die in Nederland succesvol is te kopiëren naar Duitsland en er vanuit gaan dat deze strategie in Duitsland ook succesvol is.

Bij het benaderen van de Duitse (online) markt is het daarom van belang dat er met een aantal zaken rekening wordt gehouden. Waar het in Nederland vaak gaat om het gevoel van de consument en de totaal beleving, zijn de Duitsers veel meer geïnteresseerd in het product en de eigenschappen van het product.

Hieronder zal er een aantal tips worden geven waarmee je rekening dient te houden wanneer je de Duitse markt wilt betreden.

  • De cultuur in Duitsland is een stuk formeler dan in Nederland. Duitsers houden in eerste gesprekken niet van persoonlijke onderwerpen en praten liever over algemene onderwerpen en de zaken zelf. Er wordt veel waarde gehecht aan “Pünktlichkeit und Gründlichkeit”. Bij Duitsers gaat het dus meer om de kwaliteit dan om een mooi verhaal wat er omheen wordt verteld. Ben daarom duidelijk naar de klant en vertel duidelijk wat de voordelen zijn van jouw product. Spreek de klant aan met ‘u’ en kom op tijd.
  • Duitse consumenten worden niet graag in het Engels benaderd. Omdat ze zelf perfectionistisch zijn en de Engelse taal niet volledig beheersen worden ze liever in het Duits aangesproken. Is je website niet in het Duits dan zien zij dit als een gebrek aan belangstelling en zullen ze je website en bedrijf minder vertrouwen.
  • Om verder te gaan op vorig punt. Een .de domein is aan te raden omdat Duitsers niet graag bij “buitenlandse” websites kopen. Ze blijven liever bij hun vertrouwde Duitse website. Als je ervoor zorgt dat jij een van die vertrouwde Duitse websites bent, zullen ze ook bij jou kopen.
  • Het vooruit betalen wat in Nederland met Ideal wordt gedaan is in Duitsland helemaal niet populair. In Duitsland is men veel meer van het betalen op rekening of met Paypal. Ook het achteraf betalen met creditcard is erg geliefd in Duitsland. Zorg er dus voor dat je deze services aanbied als je de Duitse markt wil betreden.
  • In Nederland wordt er in vergelijking met Duitsland vrij weinig onderzoek gedaan naar een product of dienst voordat er over wordt gegaan tot aankoop. Hierdoor kunnen cijfers voor online marketing zoals de kosten per conversie lager liggen dan in Nederland.
  • Duitse consument is gewend gratis terug te kunnen sturen. Bv. Zalando. Volgens de Europese wetgeving is het niet meer verplicht om gratis terug te sturen. Echter is dit wel iets waar de Duitser van uit gaat. En de Duitse consument zal je hier dus ook op afrekenen.
  • Last but not least: de wetgeving in Duitsland is anders dan in Nederland. Ook op het gebied van online zijn er verschillende regels die in Duitsland wel gelden maar in Nederland niet. Houd met deze wetgevingen rekening om hoge boetes te voorkomen. Een voorbeeld hiervan is de ‘Fernabsatzgesetz’. Deze wet staat Duitse consumenten toe om binnen veertien dagen de producten te retourneren, waar die termijn voor Nederland 7 dagen is. Houd je hier ook aan want claims kunnen hoog oplopen.

De Duitse markt verschilt dus enorm van de Nederlandse markt en een succes in Nederland betekent niet automatisch succes in Duitsland. De strategie dient aangepast te worden aan de markt. Smartchecked is gespecialiseerd in grensgebied marketing en beschikt over een vestiging in Duitsland waardoor we optimaal in kunnen spelen op de behoeftes van de Duitse consument. Wil je de Duitse markt betreden maar weet je niet precies op welke manier je deze klanten wilt benaderen bekijk dan eerst een van onze casussen om te zien hoe we vraagstukken van andere Nederlandse klanten die de Duitse markt wilden aanspreken hebben opgelost. Heb je vragen over het betreden van de Duitse markt? Neem dan contact op met een van onze specialisten.