Het succes van een goed draaiende onderneming hangt of staat bij een strategie die past bij het bedrijf en de markt. Dit klinkt vrij vanzelfsprekend, maar toch gaat het nog wel eens mis!

Keuzes maken

De grondslag hiervan ligt in een aantal zaken die stuk voor stuk te herleiden zijn naar ‘de weg van de minste weerstand’. Bij het bepalen van een goede strategie moeten er keuzes gemaakt worden, wat niet altijd eenvoudig is. Het kan voorkomen dat je keuzes moet maken tussen met elkaar concurrerende waarden en partijen. De meest eenvoudige keuze is dan vaak niet de beste, je moet het vertrouwen hebben om een moeilijk pad te bewandelen.

Overwegen van een alternatieve strategie

Ook het overwegen van alternatieven wordt vaak overgeslagen. Ook weer te herleiden naar ‘de weg van de minste weerstand’. Als je een bepaald idee in je hoofd hebt zitten is het verleidelijk om daarop verder te borduren, waarom zou je nog verder denken? Dit voelt veel aantrekkelijker dan een keuze baseren op logica en analyses. Maar daar gaat het mis, want waarop is het idee gebaseerd? Is het haalbaar? Zijn er alternatieven? Hoe kijkt een ander er tegenaan?

Het is van belang om verschillende opties na te lopen. Ook is het verstandig de situatie vanuit andere invalshoeken te bekijken, bijvoorbeeld door middel van een second opinion. Zet een stapje terug.
De praktijk leert dat wanneer de mogelijkheden geanalyseerd en tegen elkaar afgewogen worden, het achteraf eenvoudiger is om resultaten te meten en geleerd wordt. Het is nu een proces dat je kunt controleren in plaats van handelen op basis van gevoel.

Blijven leren

Het leerproces is erg belangrijk. Een strategie is nooit in één keer perfect. Je blijft ervaring opdoen met je bedrijf, waardoor de visie van de organisatie ook kan veranderen. Daarnaast moet je je ook bewust blijven van de veranderingen op de markt, sluit je ogen dus niet voor de laatste trends en ontwikkelingen en bespreek dit intern op regelmatige basis. Zo voorkom je dat je als bedrijf ineens ‘achterloopt’ op alle ontwikkelingen, ontvangt feedback uit de organisatie en creëert draagvlak in je bedrijf.

Omdat er altijd nieuwe situaties ontstaan, moeten er ook altijd nieuwe keuzes gemaakt worden. Smartchecked helpt bij het analyseren, het maken van cruciale keuzes en geeft advies op strategisch vlak. Analyseren en dus leren van keuzes uit het verleden is wat je vooruit helpt en het zorgt ervoor dat de juiste bedrijfsstrategie wordt gecreëerd.

Meer interesse over onze werkwijze of over dit onderwerp? Neem gerust contact met ons op.